MiniKid

Polityka Prywatności

1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu ma charakter informacyjny i nie jest źródłem obowiązków dla Usługobiorców i Klientów Sklepu.

2. Usługodawca jest administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu (Administrator). Administrator dochowa szczególnej staranności w celu ochrony interesów Usługobiorców i Klientów. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą i uszkodzeniem.

3. Dane Usługobiorców i Klientów są przetwarzane wyłącznie celu realizacji i promowania usług Sklepu, w tym w szczególności:

3.1. Zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży (złożenia i realizacji Zamówień),

3.2. Rozliczenia Umowy,

3.3. Wystawienia faktur,

3.4. Założenia i obsługi Konta,

3.5. Rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji i obsługi zwrotów,

3.6. Wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług,

3.7. Wykonywania obowiązków wynikających wprost z obowiązujących przepisów prawa,

3.8. W celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Administratora, w tym przede wszystkim realizacji dobrowolnej usługi bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219),

3.9. Przeprowadzenia akcji promocyjnych, programów lojalnościowych i konkursów.

4. Powyższe oznacza, że Administrator przekazuje dane Usługobiorców i Klientów zewnętrznym podmiotom wspierającym proces zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, w tym w szczególności firmom kurierskim, firmom informatycznym wspierającym ww. procesy oraz podmiotom pośredniczącym w rozliczaniu płatności.

5. Administrator może przetwarzać dane Usługobiorców i Klientów w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania/ prowadzenia działalności/ siedziby, numer rachunku bankowego. W przypadku Przedsiębiorców Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

6. Administrator może ponadto przetwarzać dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP urządzeń Usługobiorcy oraz Klienta w celach technicznych, statystycznych oraz w celu udoskonalania funkcjonalności Sklepu.

7. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest ich niezbędność do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Podstawą przetwarzania powyższych danych w celach marketingu bezpośredniego jest uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora.

8. Podanie danych przez Usługobiorcę i Klienta jest dobrowolne, jednak jednocześnie jest niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną.

9. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego będzie realizowane wyłącznie po uprzednim uzyskaniu jego zgody. Usługobiorcy i Klientowi przysługuje prawo odwołania ww. zgody w każdym czasie oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w powyższym celu.

10. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile nie narusza to przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych.

11. Usługobiorca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, w przypadku gdy ich zachowanie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa lub niezbędne w celu realizacji roszczeń.

12. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż jest to niezbędne do należytego świadczenia usług przez Administratora lub wypełnienia obowiązujących przepisów prawa a także przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych przysługujących Administratorowi względem Usługobiorcy lub Klienta

13. Administrator może przetwarzać zawarte w plikach cookies dane dotyczące osób odwiedzających strony internetowe Sklepu w następujących celach:

13.1. Zapamiętywania danych związanych z dostępnymi w Sklepie formularzami, w szczególności Formularzem Rejestracji i Formularzem Zamówienia oraz danych Koszyka,

13.2. Dostosowania funkcjonalności i wyglądu Sklepu do preferencji odwiedzających,

13.3. Analizy statystycznej w zakresie liczby odwiedzających oraz sposobów korzystania przez nich ze Sklepu,

13.4. Zapamiętywania danych niezbędnych do logowania się oraz identyfikacji Usługobiorców i Klientów zalogowanych,

13.5. Zapewnienia bezpieczeństwa transakcji.

14. Odwiedzający strony internetowe Sklepu ma prawo nie zaakceptować korzystania z plików cookies. W takich przypadkach niektóre funkcjonalności Sklepu mogą mieć ograniczone działanie. Odwiedzający ma możliwość wyrażenia braku takiej zgody na przykład poprzez wyłączenie możliwości zapisywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

15. NEWSLETTER

  1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) sklepu internetowego www.minikid.pl, a także inne informacje handlowe wysyłane przez sklep internetowy w imieniu własnym i na zlecenie osób trzecich.
  2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik Newsletter).


Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.